Qiymətləndirmə

Biz Sahibkarlara beynəlxalq standartlara uyğun olan yüksək keyfiyyətli qiymətləndirilmə xidmətlərini təklif edirik   

Konsaltinq

İdarəetmə uçotu, xərclərin idarə edilməsi və məhsuldarlıq

Hüquqi xidmətlər

Mülki-hüquqi, vergi və administrativ məsələlər üzrə məhkəmə işlərinin aparılmasında yardım

Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotunun qurulması və/və ya bərpa edilməsi (mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar)

Audit xidməti

Azərbaycanın milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun maliyyə (mühasibat) auditi

Vergitutma

Fiziki və hüquqi şəxslərin verginin hesablanması və ödənilməsi üzrə konsultasiyası; 

         Mühasibat uçotu biznesin və iqtisadiyyatın dili hesab olunur. Bu dil vasitəsi ilə müəssisələrin ...

Audit - əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat ...

Vergi — dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin ...

Aşağıdakı konsaltinq xidmətləri Sizin ixtiyarınızdadır: Mühasibat uçotu və mühasibat ...

Şirkətimiz bütün sahələrdə qiymətləndirmə xidmətlərini həyata keçirir. Bizim şirkət müəssisənin bütün ...

Şirkətimizin təklif etdiyi hüquqi xidmətlər aşağıdakılardır: Vergi, əmək, valyuta, ...